Adresa obecného úradu:                    

Liptovské Beharovce č.9

Obecný úrad

03221 Bobrovec 

Telefón: 0918 455 950                            

IČO: 00315443                                  

                                                  

e-mail: 

liptovskebeharovce@alconet.sk 

         

Obecný úrad - úradné hodiny: 
pondelok:  17:30-19:00                     
utorok:      nestránkový deň                
streda:      nestránkový deň           
štvrtok:      10:00-12:00       
piatok:       nestránkový deň       

 

 

 

Starosta obce: Jozef Malý

K 01.01.2018 má naša obec 76 obyvateľov.

 

Obecné zastupiteľstvo:
Anna Pruknerová

Anna Malá

Lubomír Šedivý

 

 

Obec Liptovské Beharovce zverejňuje dokumenty v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p. na stránke.

 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia