/uploads/files/Kandidati_na_prezidenta_SR.pdf

 


 

 

 

  

    Obec Liptovské Beharovce

     Zverejnenie výšky mesačnej odmeny zástupcu starostu

      V zmysle §25 ods.7 zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, obec Liptovské Beharovce zverejňuje výšku odmeny zástupcu starostu, ktorý nie je uvoľnený na výkon funkcie, vo výške 100-Eur mesačne.

 

    V liptovských Beharovciach dňa 30.04.2019

 

 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia